fbpx
Skip to content

Books

Books published in Norwegian:

2001: Slektsgransking med dataveiledning (Genealogy and computers), Orion Forlag.
2004: Slektsgransking med dataveiledning (Genealogy and computers) – revised edition, Orion Forlag.
2008: Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930 (The Genealogist’s Guide to Emigration 1825-1930), Orion Forlag.
2010: Slektsgransking. Steg for steg med praktiske eksempler (Genealogy. Step by step with practical examples). Aschehoug Forlag.
2012: Min slekt – skjemahefte, Vigmostad & Bjørke.
2012: Min slekt – nyttige notater og utfyllingsskjema i slektsgransking, Vigmostad & Bjørke.
2013: Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930 (The Genealogist’s Guide to Emigration 1825-1930), Vigmostad & Bjørke.
2015: På sporet av familien. Kilder og metoder i slektsgransking (Trace your Family History), Vigmostad & Bjørke.

Books published in English:

2012: A Taste of Norwegian Ancestry (e-book, Amazon.com)
2014: From Norway: A few emigrants from Nord-Trøndelag and Sør-Trøndelag (e-book, Amazon.com)